Maart 2019

Ben Bus is weer verder gereden met ons naar halte 4, 5, 6, 7 en nu zijn we al bij halte 8 aangekomen. Wat hebben we veel geleerd tijdens onze rit. Bij thema 4 “Op wielen”, leerden we over alles wat wielen heeft. Het ging over de hulpdiensten zoals de politie, de ambulance en de brandweer.

Met rekenen speelden we de bus na. Er stapten mensen in en uit de bus. Zo leerden we plus en min en bus sommen.

Bij thema 5 ging het over “Mijn lijf”. We leerden hoe alles werkt in ons lijf. We gingen onszelf heel groot tekenen en maakten kleren van stof.

Ondertussen brachten sinterklaas en zijn pieten een bezoek aan onze school. De tijd ervoor bracht de nodige gezellige spanning met zich mee.

In diezelfde maand leefden we toe naar het kerstfeest. Feest van licht. In de adventstijd hadden we iedere maandagmorgen een viering met alle kinderen van de school en de ouders. We staken een adventskaars aan en zongen liederen. Tijdens het schoolproject werkten we aan de voorbereiding van de kerstviering in de kerk.

De kinderen maakten uitnodigingen voor de viering, zorgden voor versieringen in de kerk. Er werd geoefend om het kerstverhaal na te spelen. Ook maakten de kinderen de spullen voor het toneelstuk zelf. Sommige kinderen maakten muziek. Het was een mooie en blije viering, waarin we dachten aan de geboorte van de Here Jezus.

Na een heerlijke kerstvakantie stapten we weer bij Ben in de bus. Hij reed naar halte 6. Bij thema 6 ging het over “Het is feest!”. We leefden met elkaar toe naar ons “100 dagen-letterfeest”. Al vanaf de eerste schooldag hingen we op elke schooldag een getal aan de getallenlijn. We begonnen al dichtbij de 100 te komen. En dan zouden we feest gaan vieren. Wat ging de tijd snel. Het klankenbord werd ook steeds voller. Aan het einde van thema 6 ontdekten we dat we alle letters hadden geleerd. Het werd nu echt tijd voor feest!

We hebben een geweldig “100 dagen-letterfeest” gehad. Met taart gebakken door de ouders, kinderchampagne, verklede kinderen, een letterspeurtocht, bingo en spelletjes. We zongen een lied voor de ouders over alle letters die we hadden geleerd en we lazen een gedicht voor. We kregen ons welverdiende letterdiploma. De juffen zijn supertrots op de kinderen van groep 3.

Inmiddels waren we bij thema 7 aangekomen “Zon, maan en sterren”. We leerden over het heelal. Door de boeken van André Kuipers, die zelf astronaut is, leerden we veel over de planeten. In de middagen met groep 4 werkten we er verder over. We maakten het zonnestelsel na.

We kunnen al goed rekenen. Het splitsen van de getallen lukt al aardig uit ons hoofd. Soms doen we een lekkere rekenles: dan mogen we een snoepje kopen met geld. We leerden dat je op verschillende manieren kunt betalen. Tijdens de poëzieweek hing de school vol gedichten. Die konden we al zelf lezen. We maakten ook zelf een gedicht. Tijdens het poëzieproject werkten we op een creatieve manier over gedichten.

Inmiddels zijn we bij thema 8 aangekomen: “De schat”. Het gaat over schattenverzamelingen. In de klas hebben we al wat verzamelingen van kinderen gezien. Het lezen gaat steeds vlotter. We lezen boeken met elkaar. Wat is het prachtig om te zien hoe snel de kinderen in groep 3 zich hebben ontwikkeld. Hun enthousiasme om te leren werkt aanstekelijk. Iedere dag is weer een feestje!

Ben Bus blijft met ons onderweg. We zijn benieuwd wat ons bij de volgende haltes te wachten staat……


Oktober 2018

Hallo allemaal,

We zijn weer verder gereden met Lijn 3. Ben Bus bracht ons naar de derde halte. We kwamen in een restaurant terecht. Het thema heette” Smakelijk eten!”.  We leerden woorden over het restaurant, van sommige woorden hadden we nog nooit gehoord: de dorade en het dessert bijvoorbeeld. We leerden weer letters erbij en ons klankenbord is al goed gevuld. We kunnen al woorden en verhaaltjes lezen. Heel knap!

Als we ’s morgens in de klas komen werken we aan onze taakkaart. We kunnen kiezen uit verschillende activiteiten: een reken-of taalspel, een letterdoos opdracht, de computer, een creatieve opdracht, net wat bij het thema past. Het is niet alleen leuk, maar ook leerzaam.

Met rekenen zijn we bezig met splitsen. Dit kan op veel manieren. We hebben splitsbordjes. daar oefenen we mee. Wat zijn er veel manieren om een getal te splitsen. We tellen veel met rekenen. een leuke manier om dat te oefenen is met het spel vakken vullen.

Ondertussen deden we nog een project met de hele school: “Samen familie in God”. Het thema begon met het zoeken van de kinderfoto’s van de leerkrachten. Wat zagen zij er vroeger anders uit. De bijbelverhalen gingen over families in de bijbel. We zongen het mooie themalied: “Wat is het geweldig!”

Elke groep maakte een eigen familiestamboom. We zijn als groep ook een beetje familie van elkaar. Tijdens het project mochten we kiezen uit verschillende activiteiten: tekenen/ schilderen, kleien, dansen, een familiestamboom maken, een spel bedenken en maken. Op vrijdag mochten onze familieleden komen kijken op school en een spelletje met ons spelen.

Op Dankdag hebben we het met elkaar gehad over danken. We bedachten waar we de Here God voor kunnen danken. Dit tekenden we op een slinger: een dankdag slinger! Het werd een hele lange slinger, zoveel wisten we om voor te danken.

We hebben een heel bijzondere boom in de klas: een complimentenboom! We geven elkaar regelmatig een compliment. Zo maken we elkaar blij!

Ondertussen is Ben Bus alweer aangekomen bij halte 4. Daarover kunnen we de volgende keer meer vertellen.

Tot ziens!

Groeten van de kinderen en juffen van groep 3.


September 2018

Hallo allemaal,

We zijn al een paar weken onderweg met Lijn 3. Ben Bus rijdt met ons door Letterstad. Daar komen we letters tegen die we gaan leren. Ben Bus stopt dit schooljaar bij 12 haltes. Bij elke halte begint een bijzonder thema.

Bij thema 1 ging het over “de nieuwe groep”. Wij zijn ook een nieuwe groep 3. We leren elkaar al goed kennen. We leren ook hoe we werken in groep 3: we zitten aan hoge tafels op hoge stoelen, met laatjes waar een potlood, gum, kleurdoos, onze eigen etui met stiften en boeken en schriften in kunnen.

In de eerste weken moesten we veel nieuwe groep 3 dingen onthouden: hoe weet je bij welke bladzijde we beginnen? Wat betekenen de pictogrammen op het bord? Waar begin je te lezen? Welke afspraken hebben we met elkaar?

De methode voor sociaal emotioneel leren Kwink, helpt ons bij het elkaar beter leren kennen. We vertellen over onszelf, ook dingen die je niet aan de buitenkant kunt zien. Bijvoorbeeld: waar je graag mee speelt, welk eten je lekker vindt. Ook leren we dat afspraken nodig zijn om het fijn en goed te hebben met elkaar.

Inmiddels zijn we al bij thema 2 aangekomen. Ben Bus stopte bij een park. Daar leren we veel over “de boom”. 

We hebben kastanjes gezocht en appelmoes gemaakt van de oogst van de appelboom. Heerlijk was dat. Met de kastanjes hebben we gerekend en geteld.

We kennen al veel letters en we maken we er nieuwe woorden mee. De letterlijn en het klankenbord worden steeds voller.

We hebben ook tijd om te spelen in de klas met elkaar. We houden van spelen. Wat zo leuk is: spelenderwijs leren we veel. We doen rekenspelletjes binnen en buiten.

Regelmatig vieren we een feestje als er iemand jarig is. Daar genieten we van met elkaar.

Op vier middagen wordt onze groep een beetje groter, dan komt groep 4 bij ons in de klas. We doen dan ook creatieve activiteiten met elkaar. Op dinsdagmiddag gaan we met elkaar naar gym.

Lijn 3 rijdt weer verder, we zijn alweer op weg naar halte 3!

Tot de volgende keer. Dan hebben we weer nieuws uit groep 3.

Groeten van de kinderen en juffen van groep 3