Groep 5 telt 24 kinderen en twee juffrouwen, samen zijn we een leuke klas. We leren rekenen, taal en spelling met behulp van een tablet. We mogen de doelen behalen op ons eigen niveau. We schrijven ook, niet alleen om netjes te leren schrijven, maar ook om onze taal te ontwikkelen. Dit doen we meestal in de ochtend. Begrijpend lezen leren we met een actuele tekst.

De dag openen we met een lied, gebed en de verhalen uit de Bijbel. We leren God kennen door de Bijbelse geschiedenis heen.

Uit de Bijbel leren we ook wat Gods wil is met ons leven. Positief leren we met elkaar omgaan, hierbij geholpen door een sociale vaardigheid methode Kwink.

Dit leerjaar krijgen we voor het eerst vakken van wereldoriëntatie; geschiedenis en aardrijkskunde.  Met natuur leren we over mensen, dieren en planten. Filosofie en drama mogen niet ontbreken en dat is reuze interessant. Gym krijgen we op dinsdag van een meester.

Met Engels doen we een stap verder de wereld in met de methode; My name is Tom.

Creatief zijn we minstens op verschillende momenten met muziek, tekenen en handvaardigheid. Het is leuk om in groepjes mooie dingen te maken of zelfstandig iets te ontwerpen.

Naast lezen met elkaar, lezen we ook zelf veel boeken en zijn op allerlei manieren met lezen bezig. We mogen zelf ook prestaties geven over onze projecten, maar ook over een eigen onderwerp. De ICT gebruiken we voor de presentaties en andere vakken.

Lekker buiten spelen tussendoor geeft nieuwe energie om verder te gaan.