Maart 2019

Wat hebben wij de afgelopen maanden allemaal gedaan in onze groep?

Bijbelse Geschiedenis

In de afgelopen maanden hebben we verhalen uit het oude en nieuwe Testament gehoord. We hebben de Israëlieten gevolgd tijdens hun lange reis door de woestijn. Tussendoor hebben we de verhalen over de geboorte van de Here Jezus gehoord. Nu zijn we weer bij het Nieuwe Testament en volgen we Jezus in zijn werk hier op aarde. Bij de verhalen leren we ook elke week een bijpassend memootje.

Rekenen, Taal en Spelling

Bij rekenen, taal en spelling werken we meestal op onze Snappet. We werken aan allerlei doelen. we kunnen zelf op onze Snappet zien of we de doelen halen of dat we er nog wat extra mee moeten oefenen. Hier zijn we dagelijks mee bezig.

Aardrijkskunde

Met aardrijkskunde ontdekken we meer van Nederland: hoe ziet Nederland er uit? We weten dat Nederland verdeeld is in Provincies. Dat kun je goed zien op een kaart van Nederland. In Nederland is ook veel te doen. We hebben ontdekt wat er in de verschillende provincies te doen is aan recreatie. Zo hebben we ook geleerd dat er in Nederland ook een Big Five is. Op dit moment zijn we bezig met het thema: Eet Smakelijk. We leren dat ons eten uit verschillende ingrediënten bestaat en ontdekken waar het vandaan komt. We hebben het daarom ook over de verschillende veehouderijen en de visserij.

Geschiedenis

 We leren nu over de tijd van monniken en ridders, dit is het derde tijdvak van de tien tijdvakken. Het zijn de vroege middeleeuwen, van 500 tot 1000, een standenmaatschappij waarin je geboren werd als ridder of als boer.

Kwink

De afgelopen periode hebben we verschillende onderwerpen behandeld met Kwink. We hebben het er over gehad dat we allemaal verschillend zijn en mogen zijn. We laten iedereen in zijn waarde. We hebben ook meer naar ons zelf gekeken: wat kunnen we al goed en wat wil ik nog leren. Het is niet erg als je nog niet alles kunt, al wil je soms wel meer kunnen. Er gebeuren soms ongelukjes die je niet had gewild. Ze gingen per ongeluk. Het is dan goed om het toch te vertellen, ook al deed je het niet expres. Als je het niet vertelt vindt een ander het vaak erger, dan als je het gewoon eerlijk zegt. Op dit moment hebben we het over lichaamstaal. Aan iemands lichaam kun je soms al goed zien hoe iemand zich voelt. We leren welke lichaamstaal bij welke emotie hoort en proberen dit bij elkaar te ontdekken. Zo kunnen we, zonder dat iemand het zegt, zien hoe iemand zich voelt.

Gym

Elke week kijken we weer uit naar de gymlessen van meester Menno. We doen veel verschillende sport en spelactiviteiten.

Tekenen

We zijn ook graag creatief bezig met tekenen. Zo hebben we een winterlandschap, ridders, ons leukste dagje uit getekend en hebben onze eigen James Rizzi geschilderd.

Handvaardigheid 

Met allerlei materialen werken we aan het construeren in de ruimte d.m.v. het maken van maquettes die te maken hebben met een thema gekoppeld aan geschiedenis. We maken o.a. gebruik van kosteloos materiaal of klei.

 Muziek

Leerlingen in groep 5 weten meer over de muziekwereld, de interesse voor muziekinstrumenten wordt groter. De lessen worden ondersteunt door korte filmpjes over verschillende genres. We maken een begin met het aanleren van eenvoudige muzieknotatie. De laatste tijd was het onderwerp hobby en nu maken we kennis met de koperen blaasinstrumenten.


Groep 5 telt 24 kinderen en twee juffrouwen, samen zijn we een leuke klas. We leren rekenen, taal en spelling met behulp van een tablet. We mogen de doelen behalen op ons eigen niveau. We schrijven ook, niet alleen om netjes te leren schrijven, maar ook om onze taal te ontwikkelen. Dit doen we meestal in de ochtend. Begrijpend lezen leren we met een actuele tekst.

De dag openen we met een lied, gebed en de verhalen uit de Bijbel. We leren God kennen door de Bijbelse geschiedenis heen.

Uit de Bijbel leren we ook wat Gods wil is met ons leven. Positief leren we met elkaar omgaan, hierbij geholpen door een sociale vaardigheid methode Kwink.

Dit leerjaar krijgen we voor het eerst vakken van wereldoriëntatie; geschiedenis en aardrijkskunde.  Met natuur leren we over mensen, dieren en planten. Filosofie en drama mogen niet ontbreken en dat is reuze interessant. Gym krijgen we op dinsdag van een meester.

Met Engels doen we een stap verder de wereld in met de methode; My name is Tom.

Creatief zijn we minstens op verschillende momenten met muziek, tekenen en handvaardigheid. Het is leuk om in groepjes mooie dingen te maken of zelfstandig iets te ontwerpen.

Naast lezen met elkaar, lezen we ook zelf veel boeken en zijn op allerlei manieren met lezen bezig. We mogen zelf ook prestaties geven over onze projecten, maar ook over een eigen onderwerp. De ICT gebruiken we voor de presentaties en andere vakken.

Lekker buiten spelen tussendoor geeft nieuwe energie om verder te gaan.