Juni 2019

De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Er wordt door de kinderen hard gewerkt aan groeidoelen en de groeigrafieken voor spelling en rekenen.
We zitten allemaal op nieuwe plekken. Die hebben we met elkaar bedacht. Echt knap dat de klas dat zo met elkaar kan regelen.
Bij aardrijkskunde leren we  over nieuwe landen en culturen. We hebben het over de verschillende werelddelen, klimaten, verschillen en overeenkomsten. Dit sluit ook mooi aan bij het schoolbrede project.
Tussendoor vinden we het heel fijn om naar buiten te gaan. Een ren-spel met rekenen, oefeningen van spelling of gewoon een tekenles. Zo kunnen we tijdens hard werken ook genieten van de zomer die er aan komt.

Mei 2019

Wij zijn een superleuke klas.

Wij hebben een leuke sfeer in de klas.

We werken hard met breuken.

Taal en spelling doen wij ook op ons gemak.

Bij geschiedenis hebben wij het over de Industriële  Revolutie.

We leren veel van onze juf en dat vinden wij erg fijn.


Maart 2019

Beter supergroep 6 hebben de kinderen uitgesproken, want we zijn erg gegroeid de afgelopen maanden, vinden ze:

 • Gegroeid met onze doelen van bijvoorbeeld rekenen, spelling en taal.
 • We weten nu bijvoorbeeld meer over breuken. Die rekenles was zelfs leuk en lekker, want een aantal moeders hadden voor ons pannenkoeken gebakken en daardoor begrijpen we nu de breuken nog beter.
 • We leren van de fouten die we bijvoorbeeld hebben gemaakt tijdens een spellingtoets. Op deze manier zien we dat we vaak dezelfde fouten maken: zoals bij de woorden ramen ( 1 a weghalen) en kikkers ( na een korte klank, ga je met een dubbele medeklinker door). En waarom schrijf je aan het eind hond met een d, maar put met een Dat antwoord weten we nu ook: de woorden gewoon langer maken.
 • We leren werkwoorden goed schrijven en herkennen ze in verschillende zinnen. Soms staan de zinnen in de tegenwoordige tijd en soms in de verleden tijd.
 • Met taal oefenen we met taalkundig ontleden: voorzetsels, werkwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden enz. Met elkaar lukt het ons om alle woorden te herkennen.

Maar wat we nog veel belangrijker vinden:

 • We zijn gegroeid in het luisteren naar elkaar en naar de juf.
 • We helpen elkaar wanneer dat nodig is.
 • We merken dat er minder ruzie wordt gemaakt. Zelfs minder ruzie bij het voetballen buiten.
 • We merken dat er veel minder wordt gepest in de groep.

Wat is het dan heerlijk dat de kinderen dit zelf ook zien en er blij mee zijn.

Een gouden momentje was bijvoorbeeld dat er een groepje kinderen aan het praten was over een nieuw spel wat ze in de pauze wilden spelen. Eem andere leerling vroeg: ”Mag ik ook meedoen?” Antwoord: ”Natuurlijk, iedereen mag meedoen!”

Dus ik weet het zeker: groep 6 is een supergroep!


Januari 2019

En dan is het alweer 2019. Een nieuw jaar met nieuwe voornemens, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden.

Ook in groep 6 weten we hoe belangrijk het is om elke dag weer te gaan leren van je fouten e

n elke dag met een “schone lei” te kunnen beginnen, te mogen beginnen. Juist doordat we weten dat we een Vader in de hemel hebben die ons door Jezus de mogelijkheden en kansen geeft om steeds opnieuw te mogen beginnen. Elke dag werken aan je persoonlijke doelen en jezelf nog beter leren kennen.

In 2018 hebben we daar met elkaar op verschillende manieren vorm aan proberen te geven:

 • Elke ochtend beginnen we met een circuit: een aantal kinderen werkt altijd op de Chromebooks, een ander aantal krijgt bijv. een werkblad met tafels en een ander aantal oefent met spelling/lezen. Elke dag rouleren we de groepen en zo komt iedereen aan de beurt.
 • We starten de dag met zingen en bidden. Op deze manier willen we God eren en vertellen we veel aan Hem. Soms bidt de leerkracht n.a.v. de gebedspunten van de kinderen, soms in een kringgebed. We luisteren naar een Bijbelverhaal en denken er samen over na wat dit verhaal nu vandaag voor ons betekent.
 • We werken met een maatjesklok, zodat je bij samenwerk-opdrachten niet altijd met de zelfde leerling werkt, maar juist elke keer met een ander. Dan ontdek je misschien bij een leerling mooie eigenschappen op, die je anders niet zo snel had gezien.
 • We kleuren op een meetlint de doelen die we op Snappet al hebt behaald. Elke week proberen we te kijken hoeveel doelen jij erbij hebt gekregen.
 • We vinden actuele nieuwsberichten erg belangrijk en proberen daar ook een mening over te vormen. We lezen daarvoor elke week de Kidsweekkrant en tijdens het fruiteten kijken we naar https://www.dedagvandaag.nl/ en niet te vergeten het jeugdjournaal.
 • We hebben 1 x in de week ook een “doe-dag”. We oefenen dan met onze doelen niet op papier of tablet in de groep, maar buiten in een spelvorm. Denk aan estafette of in tweetallen opdrachten oefenen met een Zweeds renspel.

 • We proberen te leren dat onze reacties invloed uitoefenen op het welbevinden van andere kinderen. We praten daarover met elkaar met bijv. de spelvorm “over de streep” of schrijven over onze gedachten en gevoelens in ons geheimschrift.
 • En we spelen, lezen, rekenen, zingen, tekenen en nog veel meer. Eigenlijk ontdekken we elke steeds meer wie we zijn en wat we kunnen leren. En daardoor hebben we zin in het nieuwe jaar 2019.

Een nieuw jaar, een nieuw lokaal, geen nieuwe juffen want juf Fenny kennen we nog uit groep 5 en juf Hester uit groep 3.

In de eerste week zijn we meteen gestart met Topomaster. Een leuke manier om de verschillende provincies, wateren en steden van Nederland te leren.
Ook hebben we het in de eerste week gehad over talenten. Welke talenten hebben we? En hoe kunnen we die, voor elkaar, inzetten in het nieuwe schooljaar?
Ook hebben we het uitgebreid gehad over de regels, wat vinden we belangrijk? De belangrijkste regels worden door een paar meiden mooi in een handletter-poster gezet.
We hopen dit jaar goed te kunnen werken en veel plezier te maken met elkaar.