Mei 2018

Het is voorjaar!

Raai de kraai had tijdens het thema supermarkt (het vorige thema) altijd genoeg te eten, hij kon iedere dag boodschappen doen bij de Jumbo in de klas. Maar nu de supermarkt is opgeruimd moest hij zelf weer op zoek naar eten. Hij vroeg zich af waar al dat eten van de supermarkt vandaan kwam. Hij heeft in de omgeving rond gekeken en kwam uiteindelijk terecht bij een kweker. Die kweker heeft hem alles verteld en heeft hem materiaal gegeven om zelf plantjes te gaan kweken. Maar Raai heeft geen idee hoe hij dit moet aanpakken, kan de klas hem helpen?

Aan het begin van het thema hebben we de materialen van Raai de kraai gebruikt. De zaadjes werden gesorteerd en we hebben ze gepoot. Alles moest worden voorzien van een naam, zodat we wisten wat er in de grond zat. En nu komt de verzorging, hoe zorgen we dat de zaadjes gaan groeien? De kinderen hebben tijdens het thema ontdekt dat als je de planten niet goed verzorgd ze dood gaan. Een stukje verantwoordelijkheid als groep, ook als de juffrouw ziek is.

We hebben een plan gemaakt en opnieuw zaadjes gezaaid. Het verzorgen ging stukken beter, zelfs zo goed dat iedereen een ‘baby’ plantje kreeg (stekje). Iedere dag werd bijgehouden of de planten al waren gegroeid, er werd gemeten met een liniaal en de gegevens werden verwerkt in een tabel.

Maatjes

We hebben sinds kort allemaal een maatje. We kunnen eerst hulp vragen aan ons maatje en vervolgens aan de juf. Om te leren hoe we een maatje kunnen helpen, hebben we met gym samenwerkingsoefeningen gedaan. Samen spelen is soms best lastig, gelukkig bestaan er veel spelletjes om te oefenen. We hebben op de 50+ dag ook met alle opa’s en oma’s spelletjes gedaan op het plein, wat een gezelligheid!

Uitje 

Het is belangrijk dat kinderen tijdens een thema ook de aansluiting kunnen maken met de ‘echte’ wereld. Wij zijn met alle kleuters op bezoek geweest bij een Gerbera kwekerij. Ze konden vragen stellen aan de kweker en mochten hun eigen Gerbera poten. Wat mooi om te zien hoe kinderen kunnen genieten van de natuur!

Bijbelverhalen

De afgelopen periode hebben we veel verschillende verhalen uit de Bijbel voorbij horen komen. We hebben het gehad over gelijkenissen en wat we hiervan kunnen/mogen leren. Verder hebben we in de kerk Pasen gevierd, mooi om hier met de hele school bij stil te staan. God heeft zijn enige Zoon voor ons naar de aarde gestuurd. En zijn Zoon is voor al onze zonden gestorven, dat is liefde!


Maart 2018

Na de kerstvakantie zijn we gestart met het thema Supermarkt.

Een thema waar vanaf dag 1 spullen werden verzameld om onze supermarkt te vullen. Al deze spullen werden verzameld in het magazijn en vervolgens door de vakkenvullers netjes op zijn plek neergezet. Maar waar moet alles? Hoe weet iedereen uit de klas waar het hoort te liggen?

Er moesten tekeningen van de producten worden gemaakt. Prijzen dat hoefde volgens de leerlingen niet, want de kassa (zelfscanner) weet hoeveel je moet betalen.

Er werd druk gewinkeld, lekker eten voor een feestje of juist een koekje voor bij de koffie. Maar opeens…. was het geld op. Wat nu? Hoe komen papa en mama aan geld?

Er moest worden gewerkt, er kwam een kantoor en een schoonmaakploeg. Iedere speelronde kregen ze €10,-.

Letters

We  zitten alweer een aantal maanden op school, we leren om de twee weken een nieuwe letter. Om de letters nog beter te onthouden oefenen we ze zelfs met ons lichaam, herkent u de letters?

Poëzie-week

We hebben als school ook mee gedaan aan de poëzie-week, een week die in het teken stond van rijmen en versjes. Wat is rijmen toch leuk, sommige maakten er hele tekeningen van. ‘Mijn laars is paars’.

Buitenspelen

In de wintermaanden is buitenspelen soms koud, maar we verzinnen iedere dag wel iets nieuws om het weer warm te krijgen. Zelfs als de wind heel hard waait spelen wij lekker buiten. We kunnen dan met onze vliegers vliegeren. 


Januari 2018

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema brandweer. Met de start hebben de kinderen van groep blauw de brandweervrouw goed geholpen. Er zat een poes in de boom en de brandweervrouw wist niet wat ze moest doen, moest de de poes uit de boom spuiten of de boom omhakken? Gelukkig is alles goed gekomen.

In de klas hadden we een brandweerkazerne gebouwd en een brandweerwagen. Deze brandweerwagen moest vaak uitrukken, omdat er ergens brand was of er zat ergens een kat in de boom. We hebben veel geleerd van dit thema. Al onze vragen mochten we stellen aan twee echte brandweermannen, want zij hebben ons alles laten zien.

Na het thema brandweer hebben we gewerkt over het thema post. In het thema post zaten Sinterklaas en Kerst verwerkt. Waar gaat je brief eigenlijk naar toe? Hoe weet de postbode dat de brief voor jouw is? Allemaal vragen waar we nu het antwoord op weten. We hebben zelfs een kerstkaart gemaakt voor onze ouders en deze op de post gedaan.

December een koude, gezellige, feestelijke en bijzondere maand.

Maar voor de kinderen een maand waarin vooral feest wordt gevierd. Sinterklaas is op 5 december bij ons op bezoek geweest. Wat een gezellige dag! Een dag waarop we ons pietendiploma hebben behaald en de gympieten ons hebben geholpen.

Op 11 december viel er een dik pak sneeuw, wat een feest! Heerlijk buitenspelen en sneeuwpoppen bouwen.

December is ook een feestelijke maand, omdat we terug mogen denken aan de geboorte van de Here Jezus. Onze Koning die geboren wordt in een stal. Onze Koning is het Licht in deze wereld. We hebben daarom luidkeels het volgende lied gezongen, want iedereen moet dit goede nieuws horen:

Knoop het even in je oren,Jezus de Koning van je hart.

Is in Bethlehem geboren, het begin van een nieuwe start.

Spelen en werken. De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met samenwerken. Hoe doe je dat? We moesten bijvoorbeeld met een groepje een brug bouwen (van tafel naar tafel). Wie neemt de leiding? Hoe gaan we dit aanpakken? Maar we hebben elkaar ook aangemoedigd, bijvoorbeeld met de race die is gehouden voor alle kinderen met een knexx auto. Samen is leren leuker!


Oktober 2017

De afgelopen periode hebben gewerkt over het thema kunst. Een kleurrijk thema, waarin we veel nieuwe dingen hebben geleerd.

Bij de start van het thema kunst, had Raai de kraai een probleem. Hij was op visite geweest bij zijn tante in Frankrijk en zij waren samen naar een museum geweest.

Alleen in dat museum waren geen schilderijen meer te zien, op deze manier moest het museum gaan sluiten. Gelukkig wilden de kinderen van groep blauw Raai wel helpen bij het maken van nieuwe kunstwerken.

We hebben met elkaar gekeken naar verschillende schilderwerken van verschillende kunstenaars. De schilderijen van Kandinsky vielen erg in de smaak. Deze schilder had een grote fantasie en de kinderen zagen allemaal verschillende dingen in zijn schilderijen. We hebben zelf ook verschillende kunstwerken gemaakt van Kandinsky, Vincent van Gogh en Mondriaan. Op deze manier zijn we bezig geweest met verschillen de motorische vaardigheden, zoals verven, kleuren, knippen, scheuren, prikken enz.

Op maandag 9 oktober hebben we een bezoek gebracht aan het gemeentehuis, hier mochten we een kunsttour bezichtigen. Er was ook een echte kunstenaar aanwezig die al onze vragen kon beantwoorden. Wanneer is iets kunst? Hoe maak je een beeld? Hoe maak je een oud schilderij schoon?


Augustus 2017

Graag willen wij ons even voorstellen…

Wij zijn groep blauw en in onze klas zitten op dit moment 17 leerlingen. Er komen gedurende het schooljaar nog nieuwe leerlingen bij. In groep blauw zitten kleuters in de leeftijd van 4 tot 6 jaar.

De eerste schoolweken staan in het teken van elkaar beter leren kennen, er zijn dit schooljaar veel nieuwe kleuters gestart. Met elkaar hebben we de regels van de klas besproken. We hebben geoefend op welke manier we in de rij moeten staan en hoe we door de gang moeten lopen. Deze regels horen bij PBS (Positive Behaviour Support).

Wat doen wij in groep blauw?

Wij mogen ontdekken, leren, spelen, werken, praten en maken plezier. Wij werken over thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van een kleuter. Leerlingen spelen een belangrijke rol tijdens het thema. Wat willen zij weten/leren? Hoe komt onze themahoek eruit te zien?

Taal

Wij leren veel nieuwe woorden tijdens onze thema’s en doen hier spelletjes mee. Verder rijmen we en leren we letters. Wij leren letters door de klank te horen, maar vooral door er zelf mee aan de slag te gaan. De eerste letter die wij hebben geleerd was de v.

Rekenen

Wij tellen, meten, wegen en bouwen. Wij worden soms geholpen door een handpop bijvoorbeeld Tinus Teltijger, hij houdt van telspelletjes.

Bijbelonderwijs

Iedere dag starten wij in de kring, wij luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. We zingen liederen voor onze Hemelse Vader en bidden tot Hem. Tijdens de werklessen zie je hier nog verwerkingen van terug, hieronder een voorbeeld van het verhaal van Noach.