Groep rood is een vrolijke en gezellige groep.

We zijn na de zomervakantie gestart met 15 kinderen, inmiddels zijn er 2 nieuwe leerlingen bijgekomen en zitten er in onze groep 17 kinderen. We merken dat we steeds meer een hechte groep worden en elkaar steeds beter leren kennen.

We hebben daar ook veel aan gewerkt: welke regels zijn belangrijk in onze groep, hoe kunnen we elkaar helpen en hoe gedragen we ons in de klas maar ook in de gang of buiten op het plein.

We beginnen elke ochtend met de inloop: dan is er tijd voor verschillende spelletjes en soms kleuren we een kleurplaat. We kiezen wat we willen doen tijdens de speel-werktijd: vooral de huishoek en de bouwhoek zijn favoriet. Ons eerste thema ging over “Vrienden zijn is fijn”.

We hebben in deze weken gewerkt met het boek: Grote Beer en Kleine Bever, vrienden voor het leven maar wel heel verschillend…Dit thema sloot mooi aan bij de Kinderboekenweek. We zijn met elkaar naar de bibliotheek geweest en hebben een hele stapel boeken geleend. Deze boeken hebben een plekje gekregen in onze “bibliotheek”: zelf bedacht en zelf gemaakt. We hebben er heerlijk in gespeeld.

De Herfst is nu echt begonnen en dat is ook te zien in de klas, we hebben reuze-spinnenwebben gemaakt en spinnen geknutseld. De komende weken wordt ons thema Verkeer en Vervoer en we hopen daar weer veel van te leren.